AS WE SPEAK – Jeziki prihodnosti združuje umetniška dela, ki raziskujejo procese preoblikovanja in prevajanja različnih jezikov in zvokov. Cilj projekta je ujeti različne možnosti komunikacije ter izražanja, ki so zmeraj odraz političnega stanja in zgodovinskega dogajanja. Kako se jezikovna področja razvijajo v hitro spreminjajočih se družbah, v svetu, kjer 80 odstotkov populacije govori 50 najbolj razširjenih jezikov? Je komunikacija sedaj lažja? Ali bo to pripeljalo do razdrobitve in črnih lukenj zaradi individualnih posebnosti različnih jezikov? Prav jezikovni in znakovni sistemi v globalnem svetu predstavljajo svojevrsten izziv za komunikacijo. Kako se jezikovna področja spreminjajo znotraj odprtih meja stalno spreminjajoče se evropske javnosti? Je možno ovreči trditev Ludwiga Wittgensteina “Meje mojega jezika so meje mojega sveta”? Maribor, drugo največje mesto Slovenije, je po osamosvojitvi leta 1991 izgubil predhodno pomembno vlogo industrijskega središča bivše Jugoslavije. Izgube v gospodarstvu so se odražale v povečanju števila brezposelnih in tudi v zmanjšanju števila prebivalcev v Evropi. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo leta 2004, kasnejšim podpisom Šengenskega sporazuma v letu 2007 ter uvedbo evra v istem letu so se za Maribor in celotno regijo pričele oblikovati nove možnosti, katerih izid do sedaj še ni znan.